"Podívej, támhle leží stokoruna. Seber ji a vezmi si ji."

Představte si, že Vám toto říká cizí člověk na ulici. Ani na internetu Vám nikdo nedá vydělat zadarmo.